Sarcina care o ai


Invăţatul are o sarcină de o importanţă vitală ce trebuie îndeplinită în cadrul unui perimetru bine definit. Datoria lui este să garanteze puritatea textului, pentru ca acesta să fie cît mai fidel Cuvîntului scris iniţial. El compară verset cu verset pană ce descoperă adevăratul înţeles al textului. Dar aici se şi sfîrşeşte autoritatea sa. El nu trebuie să adopte niciodată o atitudine de judecător faţă deceea ce s-a scris.Să nu se încumete să aducă înţelesul Cuvîntului înaintea scaunului de judecată al raţiuniilui. Să nu îndrăznească să elogieze sau să condamne Cuvîntul ca fiind rezonabil sau nerezonabil, ştiinţificsau neştiinţific. După ce a descoperit înţelesul, acel înţeles îl va judeca pe el şi niciodată invers.

Tozer

Advertisements

Concepte biblice – Împărăţia lui Dumnezeu


Explicații la Biblie

Între toate popoarele lumii, Dumnezeu a avut şi are un popor al Său, o mărturie văzută a Împărăţiei Sale. Prin Împărăţia lui Dumnezeu însă nu se înţelege împărăţia poporului Israel sau împărăţia Bisericii. Împărăţia despre care vorbesc profeţii se va instaura plenar atunci cînd Dumnezeu însuşi va locui cu supuşii Săi şi va reinstaura ordinea şi sfinţenia primordială. Va fi o domnie a dreptăţii şi a harului, o perioadă prevestită de profeţii Vechiului Testament şi proclamată de Domnul Isus la începutul misiunii Lui pămînteşti: „S-a împlinit vremea şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie (Marcu 1:14-15).

Neputinciosul Israel şi şovăielnica Biserică nu pot instaura împărăţia, ci o aşteaptă doar şi se roagă pentru ea: „Tatăl nostru care eşti în ceruri… vie Împărăţia Ta…” (Luca 11:1-4). „Luna va fi acoperită de ruşine şi soarele de groază; căci Domnul oştirilor va împăraţi pe muntele Sionului şi la Ierusalim…

View original post 397 more words